FLYPOWER TERMINATOR 101S III 2U

商品原價 $ 8,800
商品售價 $ 4,840
拍重
2U 3U 4U
數量:

2018 ALL NEW ULTRA POWER FRAME

WOVEN 100% CARBON

採用日本40T碳纖維 最高細數1K

終結者101S三代上場!

拍框採用72孔小平頭六角切面超低風阻設計!

MUSCLE(3.9點配置)增加穿線吸震力

磅數不容易退磅 達到熱血!一點就已足夠效果

更高抗扭! 更低風阻!

TERMINATOR 101 III

..........................................................................................................
商品簡介:
WOVEN CARBON GRAPHITE
NANO奈米真空超音波分散環氧樹脂材料
鈦版拍頭框加強 加強耐久力及提高穿線張力
T型低風阻拍框結構
六角切面超低風阻設計,降低揮拍阻力,增強攻擊速度
40T中管,硬度佳、扭角低 有效控制球拍揮擊的穩定性
WOVEN CARBON 碳纖維復合技術再進化
昂貴航空碳纖維特殊角度編織,強度更佳、張力更好
臺灣製造
..........................................................................................................
建議穿線磅數:25磅。
最高穿線磅數:30磅以上。
..........................................................................................................
中管彈性:硬
..........................................................................................................
材質:
拍框 :高鋼性奈米纖維+WOVEN CARBON GRAPHITE
中管 :高鋼性奈米纖維+WOVEN CARBON GRAPHITE
..........................................................................................................
球拍重量/握把尺寸/平衡點 /拍長:
4U~2U(84~89±2g) / G2 / 290±3mm / 675mm
..........................................................................................................
適合對象:甲組選手。
..........................................................................................................
不含穿線(若穿BG65 加價250元)

購物車

登入

登入成功